Algemene voorwaarden

Bij een afspraak voor een behandeling vragen wij om je adresgegevens en telefoonnummer.

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van behandelingen en diensten door Helend Licht, eigenaresse Lara van Wijk, hierna genoemd als Helend Licht.

Afzeggingen

Voor het annuleren van een consult gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van een energetische behandeling bent u geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een energetische behandeling bent u 50% van het bedrag verschuldigd.

Voor workshops, cursussen, bijeenkomsten en alle andere activiteiten bij Helend Licht dient dit (m.u.v. overmacht situaties) uiterlijk 5 werkdagen vooraf te geschieden.

Wanneer er afgezegd wordt binnen de genoemde periode voor een workshop of cursus dan wordt 100% van de prijs berekend. Bij geen afzegging en ook niet aanwezig zijn op een workshop/cursus of andere activiteit geldt dat 100% van het overeengekomen bedrag afgerekend dient te worden. Helend Licht behoudt zich het recht voor workshops en cursussen af te zeggen wanneer er minder dan gestelde aanmeldingen zijn die bij de activiteit worden aangegeven.

Betalingsvoorwaarden

Betaling voor workshops en voor de aangemelde cursus dient één week voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op het banknummer NL 65 ASNB 0781142059 van Helend Licht te Groningen. Bij aanmeldingen wordt soms gevraagd om een aanbetaling. Voor instellingen of bedrijven geldt betaling na afloop van de activiteit(en). Hiervoor ontvangt deze een factuur waarna betaling uiterlijk twee weken na de gehouden activiteit op het rekeningnummer van Helend Licht wordt overgemaakt.

Overschrijding betalingstermijn

Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Helend Licht zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 85,- alsmede de wettelijke rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander is vastgelegd in het nieuwe burgerlijk wetboek.